White Paisley Tallit

$110.00

Description

Silver Paisley tallit. $110.00 18″ x 72″

Very silky.